Szkolenia

Menu:
Nasze podejście | Przywództwo i umiejętności menedżerskie | Zarządzanie organizacją | Rozwój osobisty | Obsługa klienta i sprzedaż | Umiejętności trenerskie | Programy szkoleń

 

NASZE PODEJŚCIE

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Nie dajemy gotowych rozwiązań – dbamy o to, żeby przed opracowaniem programu szkoleniowego dobrze zrozumieć potrzeby organizacji. Uważnie słuchamy, zadajemy pytania by powstało unikatowe szkolenie, przygotowane dla konkretnego Klienta.
Nasz warsztat trenerski to efekt wiedzy zdobytej w renomowanych szkołach trenerskich oraz doświadczenie tysięcy godzin spędzonych w salach szkoleniowych. W pracy trenerskiej korzystamy także z naszych doświadczeń coachingowych. Zastosowanie technik coachingowych zwiększa efektywność naszych szkoleń, co pozwala nie tylko na przekazanie niezbędnej wiedzy, ale przede wszystkim na rozpoczęcie procesu zmiany postaw uczestników naszych szkoleń.
Klientom oferujemy wzmocnienie efektu szkoleniowego poprzez powiązanie z coachingiem dla uczestników szkoleń.

 

PRZYWÓDZTWO I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE

Rozwój umiejętności przywódczych
Trening umiejętności menedżerskich
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie zmianą w pracy menedżera
Zarządzanie konfliktem w zespołach pracowniczych
Zarządzanie czasem menedżerów
Budowanie zespołów
Motywowanie i motywacja
Delegowanie zadań i uprawnień
Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników
Coaching zespołów
Negocjacje
Twórcze rozwiązywanie problemów w zarządzaniu
Ocena pracowników

 

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ


Zarządzanie komunikacją w organizacji
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie projektem
Zarządzanie szkoleniami
 

 

ROZWÓJ OSOBISTY

 

Komunikacja interpersonalna
Negocjacje
Sztuka prezentacji i autoprezentacji
Kształtowanie wizerunku
Asertywność w pracy czyli stanowczo i z sercem
Inteligencja emocjonalna
Radzenie sobie ze stresem
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
Zarządzanie czasem
Twórcze myślenie i podejmowanie decyzji
Zarządzanie czasem
Asystentka szefa
Zarządzanie sekretariatem
Umiejętność pracy w zespole

 

OBSŁUGA KLIENTA I SPRZEDAŻ

 

Psychologia sprzedaży
Techniki sprzedaży
Obsługa klienta
Budowanie relacji z klientami
Negocjacje handlowe
Psychologiczne i prawne aspekty negocjacji windykacyjnych
Prezentacja handlowa
Telemarketing
Sprzedaż przez telefon
Telefoniczna obsługa klienta
Zarządzenie czasem i pracą handlowców
Zarządzanie sprzedażą
Coaching zespołów sprzedażowych

 

UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE

 

Akademia trenera
Vademecum trenera wewnętrznego
Doskonalenie umiejętności trenerskich
Elementy coachingu dla trenerów
Ekspresja i emisja głosu
Trening interpersonalny
Superwizja

 

PROGRAMY SZKOLEŃ

 

Poniżej prezentujemy przykładowe programy szkoleń:

 

- Asertywność


- Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników


- Telefoniczna obsługa klienta


- Zarządzanie konfliktem w zespołach pracowniczych